Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiany w statucie 2015

UCHWAŁA NR 5/2015

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

z dnia 27.08.2015

w sprawie wprowadzenia zmian

do Statutu Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

Na podst. art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418)

 uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W statucie Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W § 12 dodaje się ustęp 13 o następującym brzmieniu „ odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia”
  2. W §13 ustęp  7 dodaje się pkt g o następującym brzmieniu „ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny , w celu doskonalenia pracy przedszkola „
  3. W § 18 dodaje się ustęp 3a o następującym brzmieniu „ Przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci zgodnie z wymaganiami , jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach zbiorowego żywienia dzieci (  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.          w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży         w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – Dz.U.2015 poz.1256 )”
  4. W § 24 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu „Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania , wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci , nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji

§ 2.

Treść zmiany Statutu Przedszkola poddaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w szatni i na stronie BIP przedszkola.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

§ 4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia uchwały.


 

Rada Pedagogiczna:

1. Alicja Szumska

2. Ewa Andruszkiewicz

3. Danuta Pastusiak

4. Mariola Kolatowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 01-10-2015 12:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 01-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 01-10-2015 12:26:56