Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

koncepcja na lata 2015-2018

Koncepcja pracy

 

Przedszkola  Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

Na lata 2015-2018

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

 

 1. Diagnoza aktualnego stanu

 

Koncepcja pracy Przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron placówki. Tworząc niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców, potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola. Czas realizacji Koncepcji - od IX 2015 r.- do IX 2018 r.

Działania prowadzone przez przedszkole będą monitorowane i analizowane. Koncepcja będzie modyfikowana w miarę potrzeb. 

Przedszkole posiada estetyczną, bezpieczną i dobrze wyposażoną bazę pozwalającą na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Przestrzenne i kolorowe sale, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny oraz funkcjonalnie zaaranżowany plac zabaw sprzyja zabawom na powietrzu.

 

 1. Wizja przedszkola

 

Przedszkole otwarte jest na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców oraz  promuje  działania twórcze.  Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze, społeczne i twórcze. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie oraz odkrywanie.  Dzieci są wdrażane do troski o własne zdrowie oraz do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się korzystać z jej zasobów, poznają zasady bezpieczeństwa i zdrowego odżywiania.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy podejmując działania mające na celu kształtowanie poczucia własnej wartości i zachęca do pokonywania trudności i ograniczeń. Na terenie przedszkola tworzymy sytuacje dające dzieciom możliwość samorealizacji oraz poznawania swoich możliwości i talentów. Dzieci uczą się zachowań społecznych powszechnie akceptowanych, poznają prawa i obowiązki, sposoby postępowania w relacjach z innymi, wartości uniwersalne takie jak dobro, prawda, piękno, odpowiedzialność, przyjaźń, szacunek i tolerancja. W przedszkolu kształtuje się poczucie  tożsamości narodowej  dziecka opartej  na tradycjach rodzinnych, kulturze regionu i narodu.

 1. Misja przedszkola

 

Nasze przedszkole – przedszkolem dbającym o wszechstronny rozwój każdego dziecka i promującym działania twórcze. Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola :

 

 • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • W przedszkolu rozpoznaje się i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty dzieci.
 • Przedszkole  promuje zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej oraz świadomość troski o środowisko.
 • W placówce tworzymy warunki do aktywności artystycznej dzieci w obszarze działań plastycznych, muzycznych i teatralnych.
 • Przedszkole współpracuje z rodzicami, angażuje ich do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych działaniach przedszkola.

 

Naszą działalność opisuje cytat:

„ Najważniejszą rzeczą jest to, aby nauka była dla dziecka radością i wyzwoleniem

   własnej twórczości”  - R.Gloton i C.Clero

 

 

4. Sylwetka absolwenta

 

Dziecko kończące przedszkole:

 

 • posiada:

 

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 

 • przestrzega:

 

 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 

 • dostrzega i szanuje:

 

 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;

 

 • nie obawia się:

 

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

 

 

Priorytety na rok  szkolny 2015/2016

 

 1. Kształtowanie umiejętności odbioru sztuki ( rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej i muzycznej).
 2. Rozwijanie intelektualnych kompetencji do uczenia się matematyki.

 

Priorytety na rok  szkolny 2016/2017

 

 1. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz

      umiejętnego korzystania z zasobów przyrody.

 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

 

Priorytety na rok szkolny 2017/18

 

1.   Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia , propagowanie zdrowego stylu życia.

2.   Rozwijanie naturalnej, wrodzonej muzykalności dziecka.

 

 

 

* R. Gloton i C. Clero - francuscy pedagodzy twierdzą, że "dziecko w sposób naturalny jest twórcą. Mogą temu zaprzeczyć jedynie ci, którzy nigdy nie obserwowali swobodnej zabawy małych dzieci, albo ci, którzy ją oglądali w postaci już wypaczonej przez przymusowe oddziaływanie otoczenia".  Ci sami autorzy dalej uważają, iż "aktywność dziecka należy do sfery rozwoju i jest całkowicie zwrócona w kierunku budowania siebie". Aktywność twórcza stanowi potrzebę biologiczną, której zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie wzrostu."

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 31-01-2017 12:38:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 31-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 31-01-2017 12:38:31