Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie nr 7 w sprawie druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE Nr 7 /2017

Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warnie

z dnia 20.12.2017r.

w sprawie:

Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania

w Przedszkolu Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

 

Na podstawie: Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2342) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( tekst jednolity: Dz.U.2017r. poz. 2977)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzić Instrukcję kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania

w Przedszkolu Złota Rybka w Nowym Warpnie.

 

§ 2

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2017

Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie.

 

§ 1

1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, w zakresie których obowiązuje specjalna ewidencja ,mająca zapobiegać ewentualnym nadużyciom, wynikającym z ich stosowania.

2. Druki ścisłego zarachowania podlegają oznakowaniu (ponumerowaniu), ewidencji, kontroli i zabezpieczeniu. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w specjalnie do tego celu założonej księdze. W księdze tej rejestruje się pod odpowiednią datą, liczbę i numery przyjętych i wydanych oraz zwróconych formularzy i wprowadza się każdorazowo stan poszczególnych druków ścisłego zarachowania.

 

§ 2

1. Do druków ścisłego zarachowania zalicza się formularze, w stosunku do których wskazana jest wzmożona kontrola.

W przedszkolu Złota Rybka w Nowym Warpnie do druków tych zalicza się :

a/ arkusze spisu z natury,

b/ OT – przyjęcie środka trwałego

c/ LT – likwidacja środka trwałego

2. Dokładna ewidencja i kontrola obrotu tymi drukami stanowi podstawę gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na :

a/ przyjęciu druków ścisłego zarachowania niezwłocznie po ich otrzymaniu

b/ bieżącym wpisaniu przychodu, rozchodu i zapasów druków w księdze druków ścisłego zarachowania.

3. Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową gospodarkę i ewidencję druków ścisłego zarachowania jest inspektor do spraw sekretariatu i kadr.

Jednostka jest zobowiązana umożliwić pracownikowi odpowiedzialnemu za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania należyte przechowywanie tych druków w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą lub zniszczeniem.

 

 

 

§ 3

 

1. Ewidencję wszystkich druków ścisłego zarachowania należy prowadzić w księdze o ponumerowanych stronach. Na ostatniej stronie należy wpisać :

Księga zawiera ... stron ponumerowanych. Miejscowość i datę, podpisy i pieczątki dyrektora przedszkola oraz pieczęć przedszkola.

2. Podstawę zapisów w księdze druków ścisłego zarachowania stanowią :

a/ dla przychodu - rachunek ( faktura) potwierdzający zakup druków bądź też pismo (dowód) stwierdzający wydanie lub przekazanie druków ścisłego zarachowania przez inną jednostkę,

b/ dla rozchodu - pokwitowanie w księdze osoby upoważnionej do odbioru druków, przez złożenie podpisu lub

protokół likwidacji bądź przekazania potwierdzający otrzymanie druków.

3. Druki ścisłego zarachowania, księgi ewidencyjne oraz wszelką dokumentację dotyczącą gospodarki drukami ścisłego zarachowania należy przechowywać przez okres 5 lat.

4. Błędnie wypełnione druki powinny być anulowane przez wpisanie adnotacji: „Unieważniam” lub „Anulowano” wraz z podpisem osoby dokonującej tych czynności. Anulowane druki, o ile są broszurowane należy pozostawić w bloku, a luźne należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu segregatorze lub teczce.

5. Ilość i numery druków anulowanych wpisuje się w księdze ewidencyjnej w rubryce „Uwagi” w pozycji, w której zostały wydane.

§ 4

 

1. Druki ścisłego zarachowania powinny być inwentaryzowane nie rzadziej niż raz w roku.

Komisja inwentaryzacyjna jest zobowiązana ustalić stan faktyczny druków w składowaniu wraz ze stanem w księdze druków ścisłego zarachowania. W protokole z tej czynności należy podać rodzaje druków oraz wymienić ich liczbę.

§ 5

 

1. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za druki, druki ścisłego zarachowania podlegają przekazaniu. Okoliczność przekazania (przejęcia) druków musi być zamieszczona w protokole zdawczo- odbiorczym.

2. W przypadku zaginięcia ( zagubienia lub kradzieży ) druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację i ustalić liczbę i cechy ( rodzaje ) zaginionych druków.

3. Natychmiast po stwierdzeniu zaginięcia druków ścisłego zarachowania należy :

a/ sporządzić protokół zaginięcia,

b/ w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa, zawiadomić policję.

4. W przypadku ewentualnego zniszczenia druków ścisłego zarachowania należy sporządzić protokół, który powinien być przechowywany w aktach prowadzonych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

5. Po upływie czasu przechowywania dokumentacji dotyczącej gospodarki drukami ścisłego zarachowania dokonuje się kasacji i komisyjnego zniszczenia, z której to czynności sporządza się protokół.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 07-02-2019 13:43:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 07-02-2019 13:43:01