Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Złota Rybka w Nowym Warpnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiany w statucie przedszkola

UCHWAŁA NR 2/2014

RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA ZŁOTA RYBKA W NOWYM WARPNIE

z dnia 07.03.2014

w sprawie wprowadzenia zmian

do Statutu Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

Na podst. rozdziału 2a Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W statucie Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 1. Uchyla się § 17 Statutu Przedszkola uchwalony dnia 21.11.2013 r.

 2. § 17 otrzymuje następujące brzmienie :

 1. Do przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat .

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie

  dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko

  kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku

  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 4. Do przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie przyjmuje się kandydatów

  zamieszkałych na obszarze Gminy Nowe Warpno.

 5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek , o którym mowa w

  ust. 1 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu , na pierwszym etapie postępowania

  rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  a. wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

  b. niepełnosprawność kandydata

  c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  g. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 6. Kryteria , których mowa w ust.2 mają jednakową wartość.

 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami , na drugim etapie rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w roku 2014 Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, a w latach następnych Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na podstawie art. 20c ust 4 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 8. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Nowe Warpno mogą być przyjęci do przedszkola Złota Rybka jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-4 przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  § 2.

Szczegółową procedurę postępowania rekrutacyjnego określa Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie

 

§ 3.

Treść zmiany Statutu Przedszkola poddaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w szatni i na stronie BIP przedszkola.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

§ 5

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia uchwały.


 

Rada Pedagogiczna: Przewodniczący Rady Pedagogicznej

1.

2.

3.

4.

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Szumska 19-03-2014 12:24:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Szumska 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Alicja Szumska 19-03-2014 12:24:50